Your cart

Tegamisha

Tegamisha 手紙社 - Original postage stamp E

HK$8.00
Style:
Cotori cotori - Tulip (green)
Cotori cotori - Red flower (blue)
Cotori cotori - Dandelion (pink)
Itoi Yuki - Elephant
Itoi Yuki - Rabbit
Itoi Yuki - Chick
Necktie - Hello (left)
Necktie - Hello (middle)
Necktie - Hello (right)
Necktie - Acorn
Necktie - Moon
Necktie - Flower

Size:  30 x 38mm each