Your cart

Kodomo no Kao

Kodomo no Kao stamp - Flower and Leaves

HK$22.00
Style:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

Size (each): 19mm x 19mm x 32mm

Made in Japan 日本製造